สิงคโปร์เสนอแนวคิด “เครือข่ายสมาร์ตซิตีอาเซียน”

รัฐบาลสิงคโปร์เสนอแนวคิดการบูรณาการอาเซียนเป็น “เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ” เพื่อยกระดับความร่วมมือและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคต สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ว่านายวิเวียน บาลากริชนัน รมว.กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ในฐานะประธานหมุนเวียนของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( อาเซียน ) ประจำปีนี้ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิดที่ “ยืดหยุ่นและมีความเป็นนวัตกรรม” โดยหมายถึงการร่วมกันสร้างสรรค์  “เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ” เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างความรู้ทางเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคต่อไป ทั้งนี้ รมว.กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์กล่าวด้วยว่า แผนการก่อตั้งเครือข่ายสมาร์ตซิตียังเป็นไปเพื่อการขยายโอกาสสำหรับคนรุ่นปัจจุบัน ในการริเริ่มและพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลต่อไป ตลอดจนการมีส่วนร่วมระกับภูมิภาคในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยงถึงกันด้วย อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวยังอยู่ในขั้นกรอบความคิดเริ่มต้นและต้องมีการหารือกันอีกหลายระดับในอนาคต นอกเหนือจากการหารือกันในกรอบกว้างเกี่ยวกับแนวคิดเครือข่ายสมาร์ตซิตีแล้ว หัวข้ออื่นที่สำคัญสำหรับการประชุมครั้งนี้แน่นแนว่าต้องมีสถานการณ์ด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามกรอบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการยกระดับความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews