รู้จัก ‘ทักษะด้านอารมณ์’ ในที่ทำงาน เพื่อการทำงานที่ก้าวหน้า

เมื่อ Hard Skills คือ แก่นแท้ที่ทำให้คุณได้งาน เช่น เมื่อคุณเป็นทนาย ต้องร่างสำนวนได้ ว่าความได้ เมื่อคุณเป็นสถาปนิก คุณออกแบบอาคารได้ เมื่อคุณเป็นพ่อครัว คุณปรุงอาหารได้อร่อยและถูกปากผู้คนได้ แต่ในสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ Soft Skills หรือทักษะด้านอารมณ์ จะเป็นลำต้นที่ลำเลียงน้ำและอาหารที่ทำให้หน้าที่การงานเจริญเติบโตไปได้ บทความของ Nelson Repenning, Don Kieffer และ Todd Astor

อาจารย์และศิษย์เก่าจากคณะวิทยาการจัดการ Sloan ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT Sloan 1 ใน 10 สถาบัน MBA ที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ ตอกย้ำความสำคัญของ Soft Skill หรือ ทักษะด้านอารมณ์ในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กับ Hard Skill หรือทักษะด้านอาชีพ ที่ทุกคนต้องมีควบคู่กันไป หลักการของ Soft Skills ในมุมมองของ MIT ได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แต่น่าแปลกที่ทักษะสุดท้าย อย่างการระบุปัญหาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน กลับเป็นทักษะที่ถูกมองข้ามไปในการบริหาร ในบทความของ MIT Sloan นี้ชี้ว่า ผู้นำหรือผู้บริหารที่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงขององค์กรได้ มักจะก้าวนำผู้อื่นไปก่อน 1 ก้าวเสมอ เพราะพวกเขาจะเสียเวลาและพลังงานไปกับการแก้ปัญหาตรงจุดและเร็วกว่าผู้บริหารที่คลำทางไม่เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงขององค์กร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook