ขุนคลังย้ำไม่ยกเว้นใช้ภาษีบุหรี่ฉบับใหม่

รมว.คลังยันไม่ยกเว้นใช้ภาษีบุหรี่ฉบับใหม่ และไม่ช่วยชดเชยรายได้ ผอ.ยาสูบ ชี้บุหรี่นอกทุบตลาดหนัก สหภาพแรงงานยาสูบ รวมรวมรายชื่อ เพื่อยื่นต่อศาลปกครองกลางคุ้มครองชั่วคราวภายใน 90 วัน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยถึงข้อเรียกร้องเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแก่โรงงานยาสูบว่า ไม่สามารถยกเว้นการใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในส่วนของการเก็บภาษียาสูบตามข้อเสนอของโรงงานยาสูบได้

เพราะกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว และใช้เป็นการทั่วไป ไม่ได้ใช้เฉพาะโรงงานยาสูบเท่านั้น ส่วนเรื่องการชดเชยรายได้หรือโบนัสให้กับพนักงานของโรงงานยาสูบนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่าไม่น่าจะทำได้ เพราะเป็นผลกระทบที่เกิดจากกฎหมาย ไม่ได้เป็นผลกระทบที่เกิดจากนโยบายของรัฐที่ไปสั่งให้ขายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.การคลัง ไปพิจารณาหาแนวทางดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงงานยาสูบว่ามีทางใดที่จะสามารถทำได้บ้าง 
 
น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ กล่าวว่า หากกระทรวงการคลังไม่ระงับการใช้ภาษียาสูบในตอนนี้ จะทำให้โรงงานยาสูบอยู่ไม่ได้ เพราะไม่สามารถสู้กับบุหรี่ต่างชาติได้ เนื่องจากบุหรี่ต่างชาติได้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของโรงงานยาสูบไปมาก เพราะหลังบังคับใช้ภาษีใหม่มาตั้งแต่เดือนก.ย. ทำให้ส่วนแบ่งตลาดลดลงชัดเจน จากเดิมโรงงานยาสูบมีถึง 80% แต่ภายหลังจากมีการใช้กฎหมายใหม่ ส่วนแบ่งการตลาดของโรงงานยาสูบเหลือ 55% ขณะที่บุหรี่ต่างชาติรายใหญ่มีส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเป็น 32% จากเดิม 14-15% ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้นโยบายโรงงานยาสูบในการเร่งปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด แต่โครงสร้างภาษีใหม่ยังมีข้อจำกัด ทำให้ต้นทุนบุหรี่ของโรงงานยาสูบสูงมาก จนทำให้กำไรจากมีซองละ 7 บาท เหลือกำไรซองละไม่ถึง 1 บาท และบางยี่ห้อต้องขายแบบขาดทุน เนื่องจากการออกกฎหมายภาษีผิดพลาด ไม่สามารถที่จะป้องกันการทุ่มตลาดของบุหรี่ต่างชาติในไทยได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews