กฟผ.สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9

กฟผ. สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และด้านความพอเพียงและการเอาชนะความยากจน “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี” เมื่อวันที่ 2 ต.ค.นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.จัดโครงการ “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.”

สร้างเยาวชนเป็นนักข่าวรุ่นเยาว์โครงการชีววิถีฯ เรียนรู้เทคนิคการรายงานข่าวจากพิธีกรคู่ขวัญ คุณกำภู ภูริภูวดล และคุณรัชนีย์ สุทธิธรรม จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนต้นแบบของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. โดยเยาวชนจะสามารถจัดทำคลิปรายงานข่าวเผยแพร่เรื่องราวของโครงการชีววิถีฯ สู่สาธารณชนต่อไป โดยมีเยาวชนในโครงการโรงเรียนสีเขียว กฟผ. จำนวน 40 คนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ บ้านโคกน้อย อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

นางรัชดา กล่าวว่า การดำเนินโครงการชีววิถีฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข ด้วยการส่งเสริมให้มีการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนสารเคมีใน 4 กิจกรรม ได้แก่ การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-สัตว์บก และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นรอบเขื่อน โรงไฟฟ้า และพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. เป็นชุมชนต้นแบบชีววิถี ซึ่งขณะนี้สามารถขยายชุมชนต้นแบบแล้วจำนวน 26 แห่งทั่วประเทศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews